Vestvendte tomter på Drageidklubben

På en kolle som vi kallar Drageidklubben, oppom den lune og solrike Grønavikjo ligg 10 flotte hyttetomter utan byggeklausul, så her kan de ha fridom til å byggje hytte i samsvar med den draumen de ber på, og skapa ein heilt spesiell arena for fritidsopplevingar saman med familie og venner.

Det er høve for kjøp/leige av båtplass i Grønavikjo båthavn like ved. Til no er 6 tomter selt, ledige tomter er nr. 2, 3, 4, 10. Priser frå kr. 700.000.

Alle grunneigarane i Kråko Sjøhytteområde står til teneste dersom du lurer på noko. Ta gjerne kontakt!
Vil du sjå kven som utvikler desse eigedomane? KLIKK HER

For prospekt, visning og mer informasjon, kontakt:
Koløen Eigedomservice AS v/Johannes Koløen tlf 95152280
johannes.koloen@haugnett.no