Kort veg frå byen

– milevis frå stress

 

Kråko Sjøhytteområde ligg vest for Fitjar, på øya Stord, i Hordaland.

Kråko har ei unik plassering mellom Fitjarskjergarden og fjellet.

Her får du opplevingar både til fots, på sykkel og i båt.

På Kråko finn du hytter i alle prisklassar. Her er sosiale møteplassar og praktisk, tidsriktig arkitektur. Dette gjev eigedomar og opplevingar av varig verdi.