^
klikk på dei tre strekane for å sjå full meny for nettsida

Om oss i Kråko Utvikling AS

Vi som byggjer ut Kråko, ynskjer å skapa opplevingar og eigedomar av varig verdi, som er til glede for folk utover levetida vår. Vi vil vera her sjølv, leve, oppleva, arbeida og nyta. Vi skal ikkje ut av prosjektet etter at hyttene er ferdigbygde. Vi er fascinert av dei opplevingar Kråko har å by på, og vi vil dela desse med andre, dela det som vi oppfattar som godt.

Utbygging og sal av tomter og ferdigprosjekterte bygg skjer i regi av den enkelte grunneigaren. Denne nettsida er ein felles portal der du kan få oversyn over alle prosjekt som er for sal, anten det er tomter, hytter, naust eller båtplassar.

Kristoffer Dalen

tlf 91154690

kristoffer.dalen@krako.no
Dalen Eigedomsutvikling AS

 

Frode Fitjar

tlf 901 20 281

frode.fitjar@krako.no

Grønavikjo Utvikling AS

Johannes Sandvik

tlf 916 67 961

johs.sandvik@krako.no

Steingard AS

 

Geir Thorland 

tlf 95105356
geir.thorland@krako.no
Thorland Bygg og Eigedom AS

Rasmus Fitjar

tlf 91824158

rasmus.fitjar@krako.no

Vesthaugane AS

Ole Johan Waage

tlf 41561674

ole.johan.waage@krako.no

Waage Eigedom AS