Hytter

Dagens fritidsboliger er en arena for rike opplevelser sammen med familie og venner og samtidig en mulighet for glidende overgang mellom arbeid og fritid. Vi som holder til i Kråko, vet å verdsette begge deler. Ei hytte er en investering for framtida, en arena for lek og avkobling for kommende generasjoner. Tradisjonell hytte, eller fritidsbolig med flatt tak; Uansett hvilken løsning du velger, i hytte på Kråko kan du samle hele familien, og ha båten liggende rett i nærheten. I mange familier oppleves hytten og miljøet rundt denne som selve bærebjelken i familiesamholdet. Her har vi samlet alle hyttene vi har for salg: