Tomter

Kråko er prega av knausar og berg, lyng og einerbuskar, eit typisk røft kystlandskap, med høve for alle slags familieaktivitetar, på, i og nær sjøen.

Dei fleste tomter er utan byggeklausul, og nokre ligg i eit område der ein ynskjer meir samanheng i byggestilen.

Her ser du eit utval av våre salsklare tomter på Kråko: