Utsiktstomter Grønasildro

Ferdig planerte utsiktstomter i Grlnasildro. Grønasildro er eit høgdedrag på oppsida av Kråkevegen, litt sør for Dåvane. Tomtene har panoramautsikt mot Hellandsfjorden, med Fitjarfjella i bakgrunnen.

Det er ingen byggeklausul på desse tomtene, så her står du heilt fritt. Tomtestorleik frå 600 – 1000 kvm. Tomtene vert levert ferdig planerte inkludert veg, vatn, avløyp, straum og breiband til tomtegrensane. Hytteeigarar vil få tilgjenge til båtplass i etablert marina i området. 

Alle grunneigarane i Kråko Sjøhytteområde står til teneste dersom du lurer på noko. Ta gjerne kontakt!
Vil du sjå kven som utvikler desse tomtane? KLIKK HER

For prisinformasjon og avtale om visning, kontakt:
Waage Eigedom AS
Ole Johan Waage tlf 41561674
ole.johan.waage@krako.no