Høg tomt med vidt utsyn på Vesthaugane

Vi har berre ledig ei tomt på Vesthaugane uten byggeklausul, som har utsikt mot nord, og mot fjella i øst. Her er de fri til å byggja det dykk ynskjer, med eller uten assistanse fra utbygger.

Tomta ligg nær Port Steingard, så her har de kort veg ned til alt som kjem til å føregå der. Pris kr 800 000,- Oppgjør skjer gjennom meklar.

Ta gjerne kontakt for informasjon og visning:
Vesthaugane AS
Rasmus Fitjar
tlf 91824158
rasmus.fitjar@krako.no