^
klikk på dei tre strekane for å sjå full meny for nettsida

Gleden ved å gleda seg!

Mange gode stunder rundt bordet med papir og blyant, idéar og forslag.

Draumar er gratis – brosjyrer til inspirasjon…
Saman med deg står fagfolk som hjelper kvart steg på vegen.
Så tek draumen form og blir til familiehytta du alltid har drøymt om.

I Kråko Sjøhytteområde. Mellom fjord og fjell i Fitjar kommune.