Ein kombinasjon av opplevingar

Kråko er eit sjøhytteområde på ei halvøy vest for Fitjar, på øya Stord. Kråko har ei unik plassering mellom Fitjarøyane og fjellet, med utalde høve for opplevingar både til fots, på sykkel og i båt. På Kråko tenkjer vi langsiktig. Her vert lagt til rette for ein kombinasjon av opplevingar. Sosiale møteplassar for gode augneblunkar og estetisk, praktisk og tidsriktig arkitektur gjev eigedomar og opplevingar av varig verdi.