Hytter

Ei hytte er ei investering med varig verdi, ein arena for leik og avkobling for kommande generasjonar.

Tradisjonell hytte, eller funkis med flatt tak; Uansett kva løysing du vel, i hytte på Kråko kan du samle heile familien, og ha båten liggjande rett i nærleiken.

I mange familier opplevast hytta og miljøet rundt denne som sjølve bærebjelken i familiesamhaldet.

Her har vi samla alle hyttene vi har til sals: