Hytter

Dagens fritidsbustader er ein arena for rike opplevingar saman med familie og venner og på samme tid eit høve for glidande overgang mellom arbeid og fritid. Vi som held til i Kråko, veit å verdsetja begge delar. Ei hytte er ei investering for framtida, ein arena for leik og avkobling for kommande generasjonar. Tradisjonell hytte, eller fritidsbustad med flatt tak; Uansett kva løysing du vel, i hytte på Kråko kan du samle heile familien, og ha båten liggjande rett i nærleiken. I mange familier opplevast hytta og miljøet rundt denne som sjølve bærebjelken i familiesamhaldet. Her har vi samla alle hyttene vi har for salg: