Lun og solrik, kort veg til sjø

Lun og solrik tomt med kort veg til sjø, ein kan leiga eller kjøpa båtplass like ved, svært gode solforhold og tomta ligg luna og godt i le for nordavinden.

Gode fisketilhøve og badeplassar i umiddelbar nærleik. Køyreturen til Fitjar sentrum tar berre nokre få minutt, der finn de dei fleste servicetilbod, og det er berre ein halv time å køyre til tettstaden Leirvik sør på Stord. Hyttetomta ligg i gangavstand til Port Steingard, her finst det kafé som er eit kjekt treffpunkt for nye og gamle hyttenaboar.

Alle grunneigarane i Kråko Sjøhytteområde står til teneste dersom du lurer på noko. Ta gjerne kontakt!
Vil du sjå kven som utvikler denne eigedomen? KLIKK HER

For visning kontakt
Dalen Eigedomsutvikling AS
Kristoffer Dalen
t
lf 91154690
kristoffer.dalen@krako.no