Vestvendte utsiktstomter

4 tomter som ligger høgt og fritt, 2 er framleis ledige.

Alle tomtene er vende mot vest, med sjøutsikt. Tomtene ligger høgt og fritt med særs gode solforhold. I nærleiken finn du gode fiskeplassar og badeplassar. Det er høve for å leiga eller kjøpe båtplass i nærleiken. I gangavstand frå tomtene finn du Port Steingard med kafeen PS Bryggekafé, som er vorte ein kjekt treffstad for nye og gamle hyttenaboer.

For visning kontakt
Dalen Eigedomsutvikling AS
Kristoffer Dalen
t
lf 91154690
kristoffer.dalen@krako.no