Vestvendte utsiktstomter

4 tomter som ligger høgt og fritt.
Pris frå kr 980 000, tomteprisen inkluderer planering.

Alle tomtene er vende mot vest, med sjøutsikt. Tomtene ligger høgt og fritt med særs gode solforhold. I nærleiken finn du gode fiskeplassar og badeplassar. Det er høve for å leiga eller kjøpe båtplass i nærleiken. I gangavstand frå tomtene finn du Port Steingard med kafeen PS Bryggekafé, som er vorte ein kjekt treffstad for nye og gamle hyttenaboer.

For visning kontakt
Dalen Eigedomsutvikling AS
Kristoffer Dalen
t
lf 91154690
kristoffer.dalen@krako.no