Naust Steingardsneset Sør

Naust på Steingardsneset, sentralt i Kråko Sjøhytteområde, i den lune Hellandsfjordsida av Kråko. Nausta er under oppføring. Fire av einingane er seld, to er ledige.

Nausta leverast ferdig utvendig. Båtplass i marina medfølger.

Langgrunn, skjerma badestrand like ved.

For informasjon og visning, kontakt:
Steingard AS
Johannes Sandvik
tlf 916 67 961
johs.sandvik@krako.no

Alle grunneigarane i Kråko Sjøhytteområde står til teneste dersom du lurer på noko. Ta gjerne kontakt!
Vil du sjå kven som utvikler denne eigedomen? KLIKK HER