Kråko Gjestetun

Fitjar Sjø og Camping har endra namn til Kråko Gjestetun! Det nye namnet reflekterer det vi eigentleg driv med:

Vi tek godt imot gjestene som kjem inn på tunet. Vi tilbyr god mat og drikke, til arrangement på staden eller catering til selskap heime.

Her kan du også bu godt i campingvogn, bobil eller telt, eller i våre utleigerom og -leilighet. Kråko Gjestetun ligg i nordenden av Kråko Sjøhytteområde, med rike høve til turar, fiske og rekreasjon. Velkommen som gjest hos oss!