Tett bygg! Kranselag for fantastiske arbeidsfolk som står på for å bygge lokalene til En Liten Øl, PS Bryggekafe og Fitjar Islands! #portsteingard #psbryggekafe #kråko