Port Steingard – urban lomme midt i Kråko Sjøhytteområde. Her er det første stolpehuset. Stolpehus nr. 2 er snart under oppføring. #jkarkitektur