“I dag har hytter noe av den samme funksjonen som familiegården hadde før i tiden. Den er en materialisering av slektskap og familierelasjoner.” Marianne Elisabeth Lien, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, sitert i DN Magasinet 24. Feb 2018 . . . #dagensnæringsliv #kråko #hytteliv #vinterpåvestlandet #visitsunnhordland #kystperleriket