Det går framover med røykeriet på Port Steingard i Kråko. #lokalmat #fitjargardsmat #engesundfiskeoppdrett #engesundvisningssenter #røykeri #kråko #vernaculararchitecture