Ferdig planert tomt sør i Kråko

Vestvendt tomt, ferdig planert, med gode solforhold sørvest i Kråko, nær Hellandstraumen mot Engesundsleia sør i Kråko. Tomta har bilveg heilt fram. Veg, vatn, avløp, straum og breiband til tomtegrensa. Tomta ligg nær sjøen og har flott utsikt.

Utsik mot Ålforo. Tomta er ferdig planert, og vert selt utan byggeklausul, dermed står kjøper fritt til val av leverandør av fritidsbustad. Høve for naust i Kråkevågen. Pris kr 900 000. Oppgjør vert gjort gjennom meklar.

Kontaktinformasjon for visning:
Dalen Eigedomsutvikling AS
Kristoffer Dalen
tlf 91154690
kristoffer.dalen@krako.no