Tomt med vidt utsyn på Vesthaugane

Heilt på toppen på vestsida av Vesthaugane er det ledig ei heilt spesiell tomt klår for utbygging. Her ligg det til rette for ein unik fritidseigedom, med panoramautsikt mot nord og vest.

Tomtene ligg i eit felt med fitidsbustader i funkisstil, og på desse tomtene må ein byggja med flatt tak. Oppgjør skjer gjennom meklar.

Ta kontakt for informasjon og visning:
Vesthaugane AS
Rasmus Fitjar
tlf 91824158
rasmus.fitjar@krako.no