2 tomter med vidt utsyn på Vesthaugane

Heilt på toppen på vestsida av Vesthaugane er det ledig to heilt spesielle tomter klår for utbygging. Her ligg det til rette for ein unik fritidseigedom, med panoramautsikt mot nord og vest.

Tomtene ligg i eit felt med fitidsbustader i funkisstil, og på desse tomtene må ein byggja med flatt tak. Tomtestorleik er mellom 700-900 m2. Pris kr 1.200.000,- Oppgjør skjer gjennom meklar.

Ta kontakt for informasjon og visning:
Vesthaugane AS
Rasmus Fitjar
tlf 91824158
rasmus.fitjar@krako.no