Utsiktstomter i Litlestraumen

Høgt ligg dei, og fine er desse tomtene.

Med utsikt til Litlestraumen med yrande fugleliv året rundt, og vid utsikt til både Hundsryggesundet i vest og Fitjarfjella i aust, og ein kan faktisk sjå heilt til fjella omkring Bergen i nord.

Høve til å kjøpa naust med båtplass i nærleiken.

Tomtane  7, 8, 9, 13, 14 og 15 er tileigna hyttemodellen Grindbu

For tomtene 10, 4 og 5 er det utarbeida eit spanande skisseprosjekt i samarbeid med j.k arkitektur.
For meir informasjon om dette, kontakt
Steingard AS,
Johs. Sandvik,
tlf 916 67 961
johannes.sandvik@krako.no