Utsiktstomter i Litlestraumen

Høgt ligg dei, og fine er desse tomtene.

Med utsikt til Litlestraumen med yrande fugleliv året rundt, og vid utsikt til både Hundsryggesundet i vest og Fitjarfjella i aust, og ein kan faktisk sjå heilt til fjella omkring Bergen i nord.

Høve til å kjøpa naust i nærleiken, og gode fiskeforhold.

To av tomtene er ferdig planerte. Tomtene kan seljast utan byggeklausul.

 

For visning kontakt
Steingard AS,
Johs. Sandvik,
tlf 916 67 961
johannes.sandvik@krako.no