Utsiktstomter i Litlestraumen

Høgt ligg dei, og fine er desse tomtene. Med utsikt til Litlestraumen med yrande fugleliv året rundt, og vid utsikt til både Hundsryggesundet i vest og Fitjarfjella i aust, og ein kan faktisk sjå heilt til fjella omkring Bergen i nord.
Høve til å kjøpa naust i nærleiken, og gode fiskeforhold.

To av tomtene er ferdig planerte. Tomtene kan seljast utan byggeklausul.

Priser:
Litlestraumen 01 // kr 900 000,- // 1280 m2 // planert
Litlestraumen 02 // kr 930 000,- // 1610 m2 // planert
Litlestraumen 03 // kr 850 000,- // 960 m2
Litlestraumen 04 // kr 850 000,- // 1090 m2
Litlestraumen 05 // kr 850 000,- // 1420 m2
Litlestraumen 06 // kr 850 000,- // 1070 m2
Litlestraumen 07 // kr 900 000,- // 1690 m2
Litlestraumen 08 // kr 900 000,- // 1480 m2
Litlestraumen 09 // kr 900 000,- // 950 m2
Litlestraumen 10  // kr 950 000,-  // 966 m2

For visning kontakt
Steingard AS
Johs. Sandvik
tlf 916 67 961
johannes.sandvik@krako.no