Utsiktstomter i Litlestraumen

Høgt ligg dei, og fine er desse tomtene. BERRE NOKRE FÅ TOMTER ATT

Med utsikt til Litlestraumen med yrande fugleliv året rundt, og vid utsikt til både Hundsryggesundet i vest og Fitjarfjella i aust, og ein kan faktisk sjå heilt til fjella omkring Bergen i nord.

Høve til å kjøpa naust med båtplass i nærleiken.

Tomt 14 og 15 er framleis ledige! og er tileigna hyttemodellen Grindbu 

Tomt 6 er framleis ledig. Denne tomta selgast utan byggjeklausul.

Alle grunneigarane i Kråko Sjøhytteområde står til teneste dersom du lurer på noko. Ta gjerne kontakt!
Vil du sjå kven som utvikler desse eigedomane? KLIKK HER

For meir informasjon om dette, kontakt
Steingard AS,
Johs. Sandvik,
tlf 916 67 961
johannes.sandvik@krako.no