Sørvendte tomter på Skykkjeneset

Inst i den lune Hellandsfjorden ligg Skykkjeneset, med 11 tomter. To av desse er solgt, så her er 9 tomter ledig.

Terrenget er barnevennleg, lett og fritt. Her kan du nyta sola fra ho står opp om morgonen til seint på kveld, og tomtene er sjønære, så det er rike høve for å dyrke badeliv og båtglede i dette hytteområdet.

Tomtene er byggeklare, med veg, vatn og kloakk fram til tomtegrensa.

Alle grunneigarane i Kråko Sjøhytteområde står til teneste dersom du lurer på noko. Ta gjerne kontakt!
Vil du sjå kven som utvikler desse tomtane? KLIKK HER

For visning og informasjon kontakt:
Koløen Eigedomservice AS v/Johannes Koløen tlf 95152280
johannes.koloen@haugnett.no
eller Rasmus Fitjar tlf 91824158
rasmus.fitjar@krako.no