Naust ved Vesthaugane bryggje

Nausta ved Vesthaugane Bryggje ligg verna bak molo i Steingardseid, skjerma for det meste av vêr og vind. Det er KUN 1 NAUST LEDIG for sal ved Vesthaugane Bryggje. Området og nausta er tegnet av jk.arkitektur, Stord.

Dette er sjølveigarnaust, og nausta er allereie oppført og er klåre for overtaking.  Dei vert levert med innlagt elektrisk lys og stikk. Anleggsbidrag til Haugaland Kraft og tilknyting kjem i tillegg. Det er òg lagt inn rør for vatn og avløp, og tilknytingar til det sentrale anlegget er inkludert i prisen. Dersom en opnar for vatn og avløp inn i naustet, kjem årsavgift til Kråko Utvikling i tillegg.

Ta kontakt for informasjon og visning:
Vesthaugane AS
Rasmus Fitjar
tlf 91824158
rasmus.fitjar@krako.no