Naust på Steingardsneset sør, Kråko

Naust på Steingardsneset sør, Kråko