Naust i Kråkevågen – kun to ledig

Inst i Kråkevågen står 5 oppførte naust, berre 2 naust igjen i første byggetrinn. Nausta ligg i tilknyting til hyttetomtane sørvest i Kråko. Dei er uisolert, men kan isolerast av kjøpar. Båtplass er inkludert i prisen, det er plass til båt opp til 25 fot.

Båthavna ligg lunt til med molo mot sør, frostfri havn. Det er lagt inn røyr for vatn og avløp, og tilknytingar til det sentrale anlegget er inkludert i prisen. Dersom ein opnar for vatn og avløp inn i naustet, kjem årsavgift til Kråko Utvikling i tillegg.
Nausta ligg skjerma til, nesten inst i søndre Kråkevågen. Nausta er på 40 m², med godkjent vatn og avløp.
Prisantydning 1.200.000 kr.

Kontaktinformasjon for visning
Kristoffer Dalen
tlf 91154690
kristoffer.dalen@krako.no