Naust i Hellandsfjorden

Naust med lun og solrik plassering sør i Hellandsfjorden. Nausta vil få ei grunnflate på ca 34 kvm + hems. Teknisk anlegg for straum, vatn og avløp vert lagt inn i bygga. I tillegg til at dette er romslige naust med store portar både mot kaifront og bakside, inneheld byggane hems med trapp opp frå naustdel.

Kaifront er oppført i flott og solid natursteinmur. Nokre einingar har med høve for å leggja ut eigen flytebryggje ved kaifront, andre vil få båtplass i felles flytebryggeanlegg. Parkeringsplass i området inngår.

ALLE NAUSTA I DETTE PROSJEKTET ER NO SOLGT