Alle3

 

Vi som byggjer ut Kråko, ynskjer å skapa opplevingar og eigedomar av varig verdi, som er til glede for folk utover levetida vår. Vi vil vera her sjølv, leve, oppleva, arbeida og nyta. Vi skal ikkje ut av prosjektet etter at hyttene er ferdigbygde. Vi er fascinert av dei opplevingar Kråko har å by på, og vi vil dela desse med andre, dela det som vi oppfattar som godt.

Utbygging og sal av tomter og ferdigprosjekterte bygg skjer i regi av den enkelte grunneigaren. Denne nettsida er ein felles portal der du kan få oversyn over alle prosjekt som er for sal, anten det er tomter, hytter, naust eller båtplassar.

Kristoffer Dalen

 
Dalen Eigedomsutvikling AS
Kristoffer Dalen tlf 91154690
kristoffer.dalen@krako.no
 

Frode Fitjar

 

Grønavikjo Utvikling AS

Frode Fitjar tlf 901 20 281

frode.fitjar@krako.no

Johannes Sandvik

 

Steingard AS

Johannes Sandvik tlf 9166796

johs.sandvik@krako.no

Geir Thorland

 
Thorland Bygg og Eigedom AS
Geir Thorland tlf 95105356
geir.thorland@krako.no
 
Rasmus Fitjar
Rasmus Fitjar

 

Vesthaugane AS

Rasmus Fitjar tlf 91824158

rasmus.fitjar@krako.no

bilde 1-1

 

Waage Eigedom AS

Ole Johan Waage tlf 41561674

ole.johan.waage@krako.no