Alle3

 

Vi som bygger ut Kråko, ønsker å skape opplevelser og eiendommer av varig verdi, som er til glede for folk utover vår levetid. Vi vil være her selv, leve, oppleve, arbeide og nyte. Vi skal ikke ut av prosjektet etter at hyttene er ferdigbygde. Vi er fascinert av de opplevelser Kråko har å by på, og vi vil dele disse med andre, dele det som vi oppfatter som godt.

Utbygging og salg av tomter og ferdigprosjekterte bygg skjer i regi av den enkelte grunneier. Denne nettsiden er en felles portal hvor du kan få oversikt over alle prosjekt som er for salg, enten det er tomter, hytter, naust eller båtplasser.

Kristoffer Dalen

 
Dalen Eigedomsutvikling AS
Kristoffer Dalen tlf 91154690
kristoffer.dalen@krako.no
 

Frode Fitjar

 

Grønavikjo Utvikling AS

Frode Fitjar tlf 901 20 281

frode.fitjar@krako.no

Johannes Sandvik

 

Steingard AS

Johannes Sandvik tlf 9166796

johs.sandvik@krako.no

Geir Thorland

 
Thorland Bygg og Eigedom AS
Geir Thorland tlf 95105356
geir.thorland@krako.no
 
Rasmus Fitjar
Rasmus Fitjar

 

Vesthaugane AS

Rasmus Fitjar tlf 91824158

rasmus.fitjar@krako.no

bilde 1-1

 

Waage Eigedom AS

Ole Johan Waage tlf 41561674

ole.johan.waage@krako.no