Vindmølleparken er også ein arena for nydyrkingsprosjekt på Midtfjellet.