Kveldssol i Søra Kråko. Ser du Siggjarvåg til venstre i biletet?