Kveldshimmelen sett frå Huldersteinen, over stolpehusa. Ein einsleg fiskar på moloen. Her er godt å vera.