Kranselag på enda ei hytte i Kråko! Gratulerer! Eit steg nærare hyttedraumen. #litlestraumen2 #hyttedraumen #kråko