Kjekke folk som ventar på familie som dei endeleg kan få treffa igjen på PS Bryggekafé #brakkefeber #feiring #hurraforfamilie #psbryggekafe