Strandhus på bryggekanten

Dette prosjektet er no utseld.

8 arkitektteikna strandhus i 3 etasjar på ca. 40 m2 i kvar etasje.

Strandhusa ligg i Grønavikjo nord i Kråko, med utsikt vestover mot Stora Eldøy, skjerma frå vind og med gode solforhold. Få fasadeteikning og planteikningar på førespurnad. Det følgjer båtplass med kvart strandhus, så de kan ha bilen parkert rett bak strandhuset, og båten fortøyd rett utanfor!