Strandhus på bryggekanten

8 arkitektteikna strandhus i 3 etasjar på ca. 40 m2 i kvar etasje. Det er berre eit strandhus igjen i dette prosjektet!

Strandhusa ligg i Grønavikjo nord i Kråko, med utsikt vestover mot Stora Eldøy, skjerma frå vind og med gode solforhold. Få fasadeteikning og planteikningar på førespurnad. Det følgjer båtplass med kvart strandhus, så de kan ha bilen parkert rett bak strandhuset, og båten fortøyd rett utanfor!

For prospekt, visning og meir informasjon, kontakt:
Koløen Eigedomservice AS v/Johannes Koløen tlf 95152280
johannes.koloen@haugnett.no