Hytte på utsiktstomter i Litlestraumen

Høgt ligg dei, og fine er desse tre tomtene. Med utsikt til Litlestraumen med yrande fugleliv året rundt, og vid utsikt til både Hundsryggesundet i vest og Fitjarfjella i aust, og ein kan faktisk sjå heilt til fjella omkring Bergen i nord. På desse tomtene tilbyr vi nøkkelferdig hytte (de kan velja mellom to modellar av hytta Selbjørn) i samarbeid med Engevik & Tislevoll.

Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom utbyggjarane i Kråko og entreprenørselskapet Engevik & Tislevoll AS. Partane har i fellesskap definert ein komplett leveranse til fast pris for kunden. I Kråko har vi valt ut eit knippe fine tomter som Selbjørn hyttemodellane kan passe på, på ulike plasseringar, her er noko for ein kvar smak, anten de ønskjer høgt og fritt, eller lunt og skjerma.

Lenkje til annonse på FINN her