Grindbu spenstig familiehytte

Grindbu er ein arkitektteikna hyttemodell utvikla for samspill med naturen, på utvalde tomter i Kråko. Dette er solrike tomter med flott utsikt – kort gangavstand til Port Steingard med PS bryggekafe, og der mikrobryggeriet En Liten Øl og Fitjar Islands har lokala sine.

Grindbu er utvikla med tanke på skånsam tilpassing til dei karakteristiske bergformasjonane i området. Ein ynskjer å ta vare på denne landskapskvaliteten som rom for opplevingar, og gje bygget sin tydelege karakter i samspelet med berget.  Framre del av bygget vil stå på pålar og blir tilpassa tilhøva på den enkelte tomta. Dersom ein vel anneksløysinga, vil ein få eit usjenert atrium og overbygd inngangsparti med på kjøpet. Bygget er teikna av jk arkitektur as.

For informasjon og visning, kontakt:
Steingard AS
Johannes Sandvik
tlf 916 67 961
johs.sandvik@krako.no