Hytte med solcelleanlegg

Grindbu er spesielt utvikla med omsyn til bærekraft:
– Anslått energibehov dekka med eigenprodusert solcellestraum. Energiproduksjon når sola skin. Forbruk ved behov. «Skybatteri» . Ferdig montert anlegg inngår i prisen
– Mulighet for Peis-omn. (inngår ikkje i prisen). Ved er lett tilgjengeleg i Kråko
– Norsk treverk
– Utprega, skånsom terrengtilpasning /minimal med sprenging
– Grindkonstruksjon, eldgammal Vestlandsk byggetradisjon
– Arealeffektiv løysing. Lite fotavtrykk i forhold til samla bruksareal
– Utvendig ladepunkt for El-bil

Link til annonse på FINN

For informasjon og visning, kontakt:
Steingard AS
Johannes Sandvik
tlf 916 67 961
johs.sandvik@krako.no