Fritidsbustad i funkisstil

Skaff deg hytte på dei finaste vestvendte utsikttomtene heilt på toppen av Kråko! Her har arkitektkontoret jk.arkitektur teikna eit knippe fritidsbustader i funkisstil. To av desse tomtene er framleis tilgjengeleg for dette konseptet.

Desse fritidsbustadene er haldne i eit spenstig formspråk og bygd i vedlikehaldsfri material, med vekt på unik utforming. Arkitekten har skapt eit boligkonsept som både tek inn den storslegne utsikta og skapar lune utekroker i ly for vinden. Detaljert skildring på førespurnad.

For meir informasjon og visning kontakt:
Vesthaugane AS
Rasmus Fitjar
tlf 91824158
rasmus.fitjar@krako.no