Fiskestover i Port Steingard

Siste fiskestove er seld.

Du sit i godstolen på brygga med kaffekoppen i handa og ventar på dei som skal kome inn med dagens fangst. Det ser ut til å bli ein fin dag. Krabbekokaren er i gang. Men du rekk å lesa eit par kapitlar i boka di medan du ventar.

Fiskestovene er spesielt tilrettelagt for opplevingar på bryggekanten. Dei er regulert som fiskestove/badehus/naust med eiga brygge og båtplass. Fiskestovene ligg langs eit gatetun som også gir tilkomst til badestrand, båtplassar og molo/kai ytterst mot vest.

For informasjon om andre spanande prosjekt, kontakt:
Steingard AS
Johannes Sandvik
tlf 916 67 961
johs.sandvik@krako.no