BLIKK fritidsbustad

No kan du sikra deg den siste tomta i det spesielle prosjektet BLIKK. Tomta ligg høgt og fritt og med nesten 360 graders utsikt. Bygga har moderne arkitektur i funkis stil og det er lagt stor vekt på god terrengtilpasning. Arkitekt er Jo Kjetil Nielsen, JK arkitektur.

Kjøpar står fritt til å la Jo Kjetil Nielsen teikna eit BLIKK bygg som er tilpassa dykkar behov og tomta sin eigenart.

Alle BLIKK bygga er tilpasset tomta og dei er litt ulike. Endeleg utforming skjer i eit samspill mellom kunde, arkitekt og utbygger. Bygga har mange særprega detaljar, som resulterer i ei heilt unik kjensle når ein sit inni desse bygga, eller ser dei frå sjøen.

Alle tomtane i dette prosjektet er vestvendte med utsikt mot Fitjarøyane. Nyoppført område for naust og båtplasser ligg like ved, og det er òg nokre få ledige einingar i dette naustmiljøet. BLIKK prosjektet har vore mykje omtalt i pressa. Les til dømes artikkelen om BLIKK i Bonytt under.
Alle foto: Helge Eek

For meir informasjon og visning, kontakt:
Steingard AS
Johannes Sandvik
tlf 91667961
johs.sandvik@krako.no