Vesthaugane bryggje

Vesthaugane Bryggje ligg verna bak molo i Steingardseid, og har tilgjengeleg båtplassar langs land og molo, godt verna for vêr og vind.

Det er vatn tilgjengeleg på kaien, og høve for å leiga straum. Det er òg felles toalett for dei som har naust eller båtplass.

Alle grunneigarane i Kråko Sjøhytteområde står til teneste dersom du lurer på noko. Ta gjerne kontakt!
Vil du sjå kven som står bak Vesthaugane Bryggje? KLIKK HER

Kontakt: Rasmus Fitjar tlf 91824158 eller rasmus.fitjar@krako.no
For prisar og andre detaljer, last ned informasjonsbrosjyren under.