Litlestraumen bryggje

Båtplassar i marinaen ved Steingardsneset. I dette naustområdet har vi nokre båtplassar til leige.

Alle grunneigarane i Kråko Sjøhytteområde står til teneste dersom du lurer på noko. Ta gjerne kontakt!
Vil du sjå kven som står bak Litlestraumen Bryggje? KLIKK HER

For informasjon og visning, ta kontakt med Johannes Sandvik
tlf 91667961
johs.sandvik@krako.no