Litlestraumen bryggje

Båtplassar i marinaen ved Steingardsneset. I dette naustområdet har vi nokre båtplassar til leige.

For informasjon og visning, ta kontakt med Johannes Sandvik
tlf 91667961
johs.sandvik@krako.no